Wednesday, June 4, 2008

थेंब अश्रुंचे दोन गालावरती..

थेंब अश्रुंचे गालावरती पुसायाचे राहून गेले..
लपविलेले दु:ख माझे चार चेहरे पाहून गेले..
.
सांगितले बरेच काही..आनंदाश्रु अन काही बाही..
अर्थ सुकल्या आसवाचा, परी लावायचा तो लावून गेले..
.
लपविलेले दु:ख माझे चार चेहरे पाहून गेले..
पुसले डोळे, हसून खोटे, चाचपले मी किती मुखवटे
मुखवट्याला चेहर्‍यावरती परी चढवायचे राहून गेले
.
लपविलेले दु:ख माझे चार चेहरे पाहून गेले..
हसून आता, विसरून सारे, वावरते जणू उनाड वारे
हसता हसता भरले डोळे, पापणीतूनी अश्रू वाहून गेले
.
लपविलेले दु:ख माझे चार चेहरे पाहून गेले..
.

थेंब अश्रुंचे गालावरती पुसायाचे राहून गेले..
लपविलेले दु:ख माझे चार चेहरे पाहून गेले..

.

सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment