Tuesday, September 24, 2013

लेकाची आई

लेकीची आई वाचून बऱ्याच लेकीच्या आयां नी प्रतिसाद दिला आणि लेकाच्या आया मात्र हिरमुसल्या .एक लेकाची आई तडकलीच फोनवर . ' काय गं लेकीचंच कवतिक मुलाच्या आईपणाच्या काही भावनाचनसतात की काय ?' मी हसत म्हटलं , ' नाही गं पण मुलाच्या आईच्या भावना लेकीच्या आईपेक्षा वेगळ्या !' तीफुरफुरली , ' मग लिही तुलाही मुलगा आहेच की !' नवा भुंगा तिने लावून दिला आणि माझ्यातली लेकाची आईविचार करत राहिली 

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/19534332.cms

1 comment: