Tuesday, September 24, 2013

चाले आषाढीची वारी

चाले आषाढीची वारी 
वर आषाढाच्या सरी 
सारी गरजे पंढरी 
विठू नाम ll

संथ लय एक ताल 
चाले थोर वृद्ध बाल 
चिपळीच्या सवे टाळ 
वाजविती ll

डोईवर ती तुळस 
दिसे विठूचा कळस 
नाही पायाला आळस 
वेग वाढे ll

बळ देतो माझ्या पाया 
माझा पंढरीचा राया 
वारी पूर्ण ही कराया 
कृपा तुझी ll

विठू नाम सदा मुखे 
कळसासी डोळा देखे 
तिन्ही लोकीची हो सुखे 
त्याचे ठायी ll

माझ्या शहरी भावंडा 
वेळ काढुनिया थोडा 
मुखी विठ्ठल तेवढा 
आळवावा ll

अनुराधा म्हापणकर http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ywMudXL7cowJ:maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/21152996.cms+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=in

No comments:

Post a Comment