Tuesday, December 18, 2007

आभास...??

तन.. मन.. धन..
सारे तुच निर्मिलेले आकार
पण आकार घेण्याआधीच
का झाले त्यांना विकार..?

दया.. क्षमा ..शांती..
सारी तुच पाडलीस स्वप्नं
पण साकार होण्याआधीच
का झाली ती भग्न?

इच्छा.. अपेक्षा .. आकांक्षा..
सारी तुच घेतलेली भरारी
पण आकाशी भिडण्याआधीच
का परतली ती माघारी?

धीर.. ख़ात्री.. विश्वास..
सारा तुच दिलास 'हो'कार
पण काही घडण्याआधीच
का आला हा 'न'कार..

तुच दाखवल्यास आशा
सारा तुच दिलास दिलासा..
मग या अपुर्णत्वाचा
का होत नाही खुलासा?

तुझ्य प्रत्येक किमयेचा
दरवळतो आहे सुवास
पण अस्तित्व कुठेच जाणवत नाही
सारेच आहेत का आभास...??

No comments:

Post a Comment