Wednesday, December 19, 2007

एक दिवस असा यावा..


एक दिवस
असा यावा..

ऊर भरुन
श्वास घ्यावा..

उनाड वारा
आकंठ प्यावा..

श्रावण सर
चिंब झेलावी..

गर्द सावली
अंगावार घ्यावी..

पायाखाली मऊ
हिरवळ असावी..

दव ओले
अलगद टिपावे..

पिसासारखे
हलके ह्वावे..

एकदा.. फक्त एकदाच..
मुखवटा काढुन चेह-यावरचा..
खरे ..अगदी खरे जगावे...!!
.
.
.
..मुखवट्याआड..
..सौ. अनुराधा म्हापणकर..

1 comment: