Thursday, July 3, 2008

ब्युटी-पार्लर...

ती कळकट थोडी.. रापलेली उन्हाने..
असावी गव्हाळ ती .. मूळची रंगाने..
दोन्ही डोळ्याखाली.. वर्तुळं काळी..
चेहर्‍यावर सुरकत्यांची अस्पष्ट जाळी..
केससंभार गुंतलेला.. भुरभुरलेला..
दुष्ट वार्‍याने पार विस्कटलेला..
एक मळभ तिच्या अस्तित्वावर दाटलेली
की धूळ होती ती.. तिच्यावर साचलेली..?

.
ब्युटी पार्लर नावाच्या पाटीखाली ती शिरली..
आणि उन्हात चांदणं पडावं तशी बाहेर पडली..
.
मळभ दूर झालेली.. की धूळ होती झटकलेली..
स्वच्छ ऊन पडावं तशी लख्ख ती उजळलेली..
वळणदार कमानीखाली.. दोन टपोरे डोळे..
दिसेनासे झाले.. सुरकुत्यांचे अंधुक जाळे..
केस मऊ शार सुंगधी.. वार्‍याला न भिणारे..
गालावर बट एखादी.. बाकी मानेवर रेंगाळणारे
.
ती.. आता एका विचारात फक्त..!
मनावरची मळभ थोडी दूर व्ह्यायची राहिलेय..
विचारांवर साचलेली धूळ थोडी झटकायची राहिलेय..
आता कुठे जावं बरं...?

:
:
: सौ. अनुराधा म्हापणकर.

1 comment:

  1. ashwin aghor ( http://wildlifer-ashwin.blogspot.comJuly 9, 2008 at 8:43 PM

    really nice. kharach avadlya kaviya. keep it up.

    ReplyDelete