Sunday, July 20, 2008

ओढ तरी ती पूर्वीचीच

.
सरत्या वयाचं ओझं
हिशोब मांडत बसलोय
सरणात गेली लाकडं
तरी अजून भांडत बसलोय

आताशा भांडणाला पण
पूर्वी सारखा रंग चढत नाही
मी तुझ्याशी - तू माझ्याशी
पूर्वी सारखे आता लढत नाही

दातांची कवळी निसटेल म्हणून
शब्द तोंडातून निसटत नाही
कवळी ठेवावी काढून तर
शब्दच नीट उमटत नाही

तरीही काही निरर्थक
अखंड बडबडत रहायचं
माझ्या कुठल्याही प्रश्नाला
तू कुठलही उत्तर द्यायचं

गुढगे दुखी, सांधे दुखी..
जाड भिंगांचा चष्मा
बोचरी थंडी, निसरडा पाऊस
सहन होईना उष्मा

आजही तरी दुखलं खुपलं
मला तू आणि तुला मीच
स्वर्गाच्या उंबरठ्यावर दोघे
ओढ तरी ती पूर्वीचीच


: सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment