Tuesday, July 29, 2008

टिपिकल बायको

.
वेडी ग वेडी.. किती काळजी करतेस
खरं सांगू.. हल्ली ना फारच अती करतेस
डोळ्याखाली बघ तुझ्या किती काजळी धरली
तारुण्याची आणखी पाच वर्षं- बघ तुझी सरली

कशाला इतके प्रश्न तुझे -
कुठे आहेस - कधी येणार
जेवलास.. की घरी जेवणार

कशाला भाराभर सूचना-
जपून जा बरं का.. गाडी सावकाश चालव
उशीर होणार असेल तर वेळच्यावेळी कळव
वाट पहाते - जेवायला थांबते
वाटेवर तुझ्या जीवाला टांगते

केवढं ते घाबरणं -
अग बाई - सर्दी झाली
काढा करून देऊ..?
अंग दुखतय की डोकं चेपू
डॉक्टरची अपॉइंटमेन्ट घेऊ..?

सतत आपलं अवती भवती
बावरल्या चेहर्‍यानं वावरायचं
कसं ग तुला कळत नाही
वेड्या भावनांना आवरायचं

नको ग अशी टिपिकल बायको म्हणून राहू
अनंतकाळची माता बनून तर कध्धीच नको येऊ

त्यापेक्षा एका संध्याकाळी ये ना प्रेयसी होऊन
लग्नाआधीचे ते नवथर क्षण ये ना पुन्हा घेऊन..!!
.
.
: सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment