Friday, July 11, 2008

एक निळं आभाळ..


एक निळं आभाळ..असं तुझ्या डोळ्यात आलं दाटून
की समुद्राची निळाई तुझ्या डोळ्यात गेली साठून
चवसुद्धा तीच खारट त्या निळ्याशार पाण्याची
का अशी ओढ त्याला अविरत वहात रहाण्याची
लाटामागून लाटा.. ही भरती ग कुठली..
पटली ग पटली- तुझ्या प्रेमाची खूण पटली


चला.. जा बाई..
डोळे पुसायचं निमित्त
सारखे गालाला करताय स्पर्श..
साखरपुडा केला आता
आणि लग्नाला लावताय वर्ष..


अग हो.. हो.. हो.. किती अधीर उताविळ होशील..
आजची आठवण म्हणून, सांग ना ग- मला काय देशील?


इश्य... काहीतरीच आपलं तुमचं.. हट्ट धरून बसायचं
लग्नाआधीच तसलं काही- मला नाही बाई जमायचं..

वेडे.. तुझ्याच मनात येतात- विचार असले खट्याळ
मी मागतोय फक्त तुझ्या डोळ्यातलं निळं आभाळ
टिपलेस ज्याने अश्रु.. आणि पुसलेस ज्याने गाल
जाताना देऊन जा तुझा तो -सुगंधी हात रूमाल
.

.
: सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment