Tuesday, July 22, 2008

एकावर एक फ़्री...!!!!

.
आज मॉल मधे गेले..
का..?.. उगाच...??

बाहेर पोस्टर लावलं होतं..
एकावर एक फ़्री..
असंच काहीस लिहिलं होतं..

तशी एकाचीही गरज नव्हती..
पण..त्या क्षणी अक्कल गहाण होती..

आत शिरले.. फिर फिर फिरले..
काही बाही.. असेच..
काहीच अडले नसलेले
घरात त्यातले थोडे
आधीच पडले असलेले

घेतले सारे..
काही एकावर एक
काही दोनावर एक

एकच त्यातल्या त्यात
हवी असलेली वस्तू..
जी दोनावर एक फ़्री म्हणून
पहिल्या दोन्ही उगाच घेतल्या

जीवाच्या आकांताने सरकवली ट्रॉली
भरमसाठ बील.. क्रेडिट कार्डं वापरली

बाहेर पडले.. पिशव्या संभाळत..
उरा पोटावर ती ओझी पकडत..
.
.
गल्लीच्या तोंडावर.. माझे वाण्याचे दुकान
बिच्चारा.. !!!!
एका फोनचा अवकाश.. घरपोच द्यायचा मला..
अगदी अर्ध्या तासात.. !!
हं... पण एकावर एक फ़्री नाही ना दिलं त्याने कधी..!!!
.
.
.
:सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment