Tuesday, July 29, 2008

डिझास्टर मॅनेजमेंट

.
चला .. चला
उभारू नवे झोपडे.. नदीच्या सुकल्या पात्रात भरभर
चला .. चला
वाहुदे निर्माल्य सारे.. नदीचे थांबले ओहोळ निर्झर
चला .. चला
टाकू कचरा सडका.. गटाराचे उघडे झाकण
चला .. चला
भाग घेऊ "झोपडपट्टी बचाव" .. एक नवे आंदोलन
चला .. चला
बांधू रस्ता नवा - ढकलून नदीला अगदी अलगद
चला .. चला
बांधू एक नवा टॉवर .. बूजवून सारी ओली दलदल
चला .. चला
नव्या फ्लॅटचे बुकिंग- टॉवर मधे.. विसाव्या मजल्यावर
.
पाऊस आला- मुसळधार धो धो
पूर प्रपात… खवळला सागर
.
चला .. चला
ओबी वॅन चॅनेलवाल्यांची आली
चला .. चला
उतरू सारे लिफ्टने खाली
आणि सांगू व्यथा पूराची
ठेवू नावे पालिका प्रशासनाला

म्हणू.. एक सूरात सारे..
.
डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल्ड..!!
डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल्ड..!!
.
.
:सौ. अनुराधा म्हापणकर

No comments:

Post a Comment